Organizator

Współfinansowanie

Badania klimatu rowerowego są próbą zebrania opinii o jakości warunków korzystania z roweru w Polsce.

© 2020 Polska Unia Mobilności Aktywnej

Na czym polega badanie?

Badanie pilotażowe w Tczewie

Badania Klimatu Rowerowego są próbą
zebrania opinii o jakości warunków
korzystania z roweru w Polsce.

 

Wyniki testu umożliwią stworzenie wielowymiarowego obrazu sytuacji osób korzystających z rowerów w poszczególnych miastach i gminach kraju, dając możliwość wsparcia argumentów na rzecz poprawy warunków jazdy rowerem i jakości przestrzeni publicznych.

 

Badanie jest realizowane w porozumieniu z organizacjami rowerowymi Europy, zrzeszonymi w Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF).

W 2018 przeprowadziliśmy pilotażowe Badanie Klimatu Rowerowego w Tczewie. W badaniu wzięło udział 143 respondentów. W skali ocen od 1 do 6, gdzie 1 to ocena najlepsza, a 6 najgorsza, w badaniu uzyskano średni wynik 3,15.

Ankieta

Analiza

Mieszkańcy — codzienni użytkownicy rowerów, wypełniają anonimową
ankietę (online lub stacjonarnie),
w której oceniają warunki panujące
w swoim mieście lub gminie.

Dane z ankiet są analizowane
i opracowywane przy użyciu
sprawdzonej od 1998 roku
metodologii Fahrradklima-Test. Według niej w 2018 roku przebadano blisko 700 europejskich miast.

Raport

Wyniki przedstawiane są w 6-stopniowej skali i są powszechnie dostępne. Kierowane są szczególnie
do samorządowców, osób decyzyjnych 
oraz osób odpowiedzialnych 
za kształtowanie ruchu.

Badania 2020

Obecnie przygotowujemy Badania Klimatu Rowerowego w województwie pomorskim. Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymać informację o uruchomieniu badań.

Zapisuje się!
Zapisuje się!
Dziękujemy za zainteresowanie!
Błąd! Proszę podać poprawny adres e-mail.

BADANIE JEST PRÓBĄ ZNALEZIENIA ODPOWIEDZI NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA:

Czy Twoja miejscowość traktuje ruch 
rowerowy wystarczająco poważnie?

Czy jazda rowerem w Twojej miejscowości sprawia Ci radość, czy jest raczej źródłem stresów?

POBIERZ RAPORT Z BADANIA

O badaniu

Badania 2020

Pilotaż

Przedstaw swoją opinię na temat korzystania z roweru w Twoim mieście lub gminie

Przekaż osobom kształtującym politykę rowerową
i zarządcom ruchu ważną informację zwrotną – opinię eksperta, codziennego użytkownika przestrzeni publicznej.

ZOBACZ WIĘCEJ